HomeNieuwsMijn buurtContact

Gekleurd Grijs

In navolging van landelijke en provinciale initiatieven is ook in de gemeente Emmen een activiteit gestart om ouderen (senioren) meer bij cultuur te betrekken. Dat kan door senioren zowel passief als actief activiteiten aan te bieden of te laten meemaken die hen aanspreken, hen interesseren of waartoe ze uitgenodigd worden.

In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder en de komende decennia blijft dit aantal maar groeien. Onderzoek heeft aangetoond dat cultuurparticipatie een belangrijk positief effect heeft op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van senioren.

In oktober 2014 is in Emmen De Netwerkgroep Gekleurd Grijs Emmen gestart en die heeft een pilot cultuurproject voor senioren bedacht om gegevens te kunnen onderzoeken, waaruit aanbevelingen kunnen worden gedestilleerd, die na afloop van deze pilot aan de gemeente Emmen worden overhandigd als bouwstenen voor te bepalen beleid op het gebied van cultuurparticipatie voor senioren in de gemeente Emmen.

    Gekleurd Grijs